Jesteśmy pierwszą w Polsce neutralną klimatycznie kancelarią prawną!

Źródło: https://marketplace.goldstandard.org/collections/projects/products/planting-biodiverse-forests-panama

Jako prawnicy z Kancelarii Maruszkin poważnie traktujemy swoje zobowiązania wobec środowiska naturalnego i chcemy na co dzień działać zgodnie z naszymi wartościami. Jednocześnie naszym celem jest aby nasi klienci i partnerzy wiedzieli, że poprzez podjęcie współpracy z nami nie zwiększaj oni swojego śladu węglowego. W związku z tym postanowiliśmy osiągnąć neutralność klimatyczną już w 2022 r.

Nasza droga do neutralności klimatycznej

Nasze działania zaczęliśmy od wyliczenia naszego śladu węglowego za pomocą platformy dostarczonej naszych partnerów z Envirly (https://envirly.pl/). Naszymi wyliczeniami objęliśmy emisje w pierwszym, drugim i trzecim zakresie. Następnie rozplanowaliśmy działania, które chcemy zrealizować w nadchodzących latach, prowadząc do zdecydowanego zmniejszenia generowanych przez nas emisji. Jednak, nie chcieliśmy odkładać proklimatycznych działań w czasie, jednocześnie zdając sobie sprawę z naszych ograniczeń, już teraz zdecydowaliśmy się przyczynić się do poprawy stanu klimatu. Wz. z tym, podjęliśmy decyzję o zakupie jednostek offsetowych (carbon credits), które pomogą nam zredukować negatywne skutki naszych emisji.

Offset naszych emisji

W uproszczeniu offset polega na zakupie i umorzeniu jednostek wygenerowanych przez projekty redukujące/obniżające ilość gazów cieplarnianych w atmosferze w celu pokrycia emisji wygenerowanych przez organizację. Co do zasady takie działanie powinno mieć jedynie charakter uzupełniający względem konkretnych redukcji emisji w ramach danego pomiotu. Zdając sobie sprawę z wielu kontrowersji związanymi z jednostkami offset’owymi postanowiliśmy dokonać zakupu jednostek certyfikowanych w ramach programu The Gold Standard. Zakupione przez nas jednostki pokrywają wszystkie nasze emisje w 2022 r.

Zakupione przez nas jednostki wspierały miedzy innymi projekt polegający na sadzeniu bioróżnorodnych lasów deszczowych w Panamie (stąd leniwiec na zdjęciu). Projekt opiera się na modelu, który łączy zrównoważoną produkcję drewna z wysokiej jakości ochroną bioróżnorodności i odbudową ekosystemów. Dzięki sadzeniu mieszanki kakaowca i rodzimych gatunków drzew na wybranych obszarach projekt, również umożliwia zrównoważoną produkcję kakao. Wz. z projektem:

  • posadzono ponad 7,5 miliona drzew należących do 20 różnych rodzimych gatunków – wychwytywanie dwutlenku węgla i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym,
  • 25% stanowi rezerwat przyrody, chroniący las oraz żyjące w nim zwierzęta i rośliny,
  • na terenie projektu swoje siedlisko znalazło 15 zagrożonych gatunków zwierząt z Czerwonej Księgi,
  • tereny ponownie zalesione służą jako pomosty dla wędrujących zwierząt poszukujących nowych siedlisk
  • projekt zapewnia długoterminowe zatrudnienie miejscowej ludności.

Pozostałe jednostki przez nas zakupione wygenerowane były wz. z realizacją projektów wspierających rozwój OZE w Indiach.

Offsety w ramach UE

Korzystając z okazji chcielibyśmy przypomnieć, że UE opublikowała 30 listopada propozycję rozporządzenia dotyczącą usuwania CO2 z powietrza. Więcej o tym projekcie można przeczytać tutaj.

Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
  • pspa
  • cpc
  • pipc

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter