Handel dzikimi gatunkami fauny i flory

Unia Europejska reguluje kwestie dotyczące handlu dzikimi gatunkami zarówno flory jak i fauny.
Zgodnie z Konwencją o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES), pod którą podpisała się UE, niektóre gatunki objęte są ochroną przed ich nadmierną eksploatacją spowodowaną handlem międzynarodowym. W odpowiedzi na to, UE przyjęła Rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, które ustanawia rygorystyczne środki kontroli na zewnętrznych granicach UE. Chodzi m.in. o kontrolę dokumentacji oraz towarów w urzędach celnych na granicy, na której są wprowadzone.

1 Terminologia, cel i zakres stosowania

Celem powyższego rozporządzenia jest ochrona gatunków dzikiej flory i fauny oraz gwarancja ich zachowania w drodze regulowania handlu nimi.

Rozporządzenie posługuje się specyficzną terminologią i zawiera liczne definicje legalne, m.in:

 • kraju pochodzenia” przez którą rozumie się kraj, w którym okaz został pozyskany
  w naturze, wyhodowany w niewoli lub sztucznie rozmnożony,
 • sprowadzania z morza” przez którą rozumie się wprowadzenie do Wspólnoty jakiegokolwiek okazu pozyskanego i sprowadzonego bezpośrednio ze środowiska morskiego niepodlegającego jurysdykcji jakiegokolwiek Państwa, w tym z przestrzeni powietrznej nad morzem, dna morskiego i gruntu poniżej morza,
 • cele główne handlowe” przez którą rozumie się wszelkie cele, których niehandlowe aspekty wyraźnie nie dominują czy
 • sprzedaż” przez którą rozumie się wszelki rodzaj sprzedaży. Do celów niniejszego rozporządzenia najem, handel wymienny lub zamianę uważa się za sprzedaż; wyrażenia pokrewne rozumie się w podobny sposób.
 • Kluczowe zagadnienia

Zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu, państwa członkowskie są zobowiązane do stosowania przepisów dotyczących importu i eksportu zagrożonych gatunków zwierząt i roślin jak i produktów z nich pochodzących. Kluczową tematyką omawianego rozporządzenia jest kontrola handlu oraz organizacja i przekazywanie informacji.

2. Kontrola handlu

Zgodnie z założeniem dot. kontroli handlu m.in.:

 • importowanie okazów zagrożonych gatunków na teren UE wymaga zezwolenia wydanego przez organ administracyjny państwa członkowskiego przeznaczenia lub zawiadomienia o imporcie,
 • eksportowanie z terenu UE wymaga zezwolenia na eksport lub świadectwa ponownego wywozu wydanego przez organ administracyjny państwa członkowskiego UE, w którym znajdują się planowane do eksportu okazy,
 • kategorie okazów zostały opisane odpowiednio w załącznikach do rozporządzenia, które zapewniają odpowiednie stopnie ochrony uzależniając ochronę od poziomu zagrożenia danego gatunku,
 • państwa członkowskie mogą wprowadzać własne, bardziej rygorystyczne zasady,
 • Specjalne zasady mają zastosowanie do okazów urodzonych i hodowanych w niewoli lub będących wynikiem sztucznej prokreacji, częścią przedmiotów osobistego użytku lub przeznaczonych dla instytucji naukowych.

3. Organizacja i przekazywanie informacji

Zgodnie z założeniem dot. organizacji i przekazywania informacji państwa członkowskie są zobowiązane by m.in.:

 • wyznaczać urzędy celne celem przeprowadzania kontroli,
 • wyznaczać organy zarządzania i naukowe odpowiedzialne za wykonanie treści rozporządzenia,
 • monitorować przestrzeganie przepisów i karać naruszenia, oraz
 • opracowywać sprawozdania i wymieniać informacje na temat wykonywania rozporządzenia, a także wszelkich odrzuconych wniosków o zezwolenie.

4. Plan działań

W 2016 roku, KE przyjęła plan działania przeciwko nielegalnemu handlowi dziką fauną i florą, który jest uzupełnieniem i wsparciem wdrażania przepisów dotyczących dzikich gatunków. Przegląd planu działań ma nastąpić w 2022 r.

5. Uwagi końcowe

W celu zapoznania się z treścią rozporządzenia oraz innymi materiałami, zachęcamy do skorzystania z zakładki „materiały” na stronie www.maruszkin.pl

Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
 • cpc
 • pipc
 • pspa

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter