Należyta staranność

Należyta staranność w zakresie zrównoważonego rozwoju to obowiązek przedsiębiorstw w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom ich działalności dla poszanowania praw człowieka i kwestii środowiskowych. W ramach procedury należytej staranności, przedsiębiorstwa powinny wdrożyć procedurę należytej staranności w politykę i system zarządzania spółki, przeprowadzić opartą na zasadzie ryzyka procedury identyfikacji i oceny potencjalnych i rzeczywistych negatywnych skutków związanych z działalnością przedsiębiorstwa, w łańcuchu dostaw lub w relacjach biznesowych, wstrzymać negatywne skutki, zapobiegać negatywnym skutkom lub łagodzić negatywnych skutki, monitorować realizacje podjętych działań oraz informować o sposobie postępowania w przypadku wystąpienia negatywnych skutków.

Poprzednia definicja Minimalne gwarancje
Następna definicja WIOŚ

Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
  • pspa
  • cpc
  • pipc

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter