CSRD

Corporate Sustainability Reporting Directive – Dyrektywa Unii Europejskiej, która nakłada na przedsiębiorstwa obowiązki w zakresie raportowania informacji związanych z zrównoważonym rozwojem. W ramach CSRD spółki muszą przedstawiać informacje na temat kwestii środowiskowych, społecznych, praw człowieka oraz ładu korporacyjnego w sposób zharmonizowany w całej Unii Europejskiej zgodnie ze Europejskimi Standardami Raportowanie w zakresie Zrównoważonego Rozwoju (tzw. ESRS)

Następna definicja CSDDD

Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
  • pspa
  • cpc
  • pipc

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter