Szkolenie

Szkolenie „PPWR – kompleksowo o opakowaniach i odpadach opakowaniowych”

Zdając sobie sprawę, jak dużym wyzwaniem jest dla wielu firm nowe rozporządzenie Unii Europejskiej o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, znane jako PPWR, przygotowaliśmy dla Państwa szkolenie, podczas którego, jak wierzymy, rozwiejemy wszelkie wątpliwości i pomożemy przygotować się do działania zgodnie z nowymi przepisami.

Jaki jest cel szkolenia? 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z treścią projektu rozporządzenia w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR) oraz przedstawienie potencjalnego wpływu na działalność gospodarczą związaną z opakowaniami. Uczestnicy szkolenia w pierwszej kolejności zapoznają się z prognozowanym harmonogramem przyjęcia tego aktu prawnego, przyczynami jego przyjęcia oraz ogólnymi założeniami PPWR.

Omówione zostaną kluczowe rozwiązania zaproponowane w PPWR, tzn. m.in.: redukcja odpadów, etykietowanie, ponowne użycie i wielokrotne napełnianie, zakaz dotyczący wprowadzania niektórych typów opakowań na rynek, kwestie dot. recyklingu opakowań czy też np. konieczność dodatku recyklatów.

Kto skorzysta najbardziej?

Szkolenie skierowane jest do pracowników wszystkich szczebli, którzy zajmują się w codziennej pracy szeroko pojętymi opakowaniami, ich projektowaniem, recyklingiem, ale też pracowników działu ochrony środowiska, właścicieli firm oraz wszystkich zainteresowanych wprowadzeniem nowych regulacji dotyczących opakowań i odpadów opakowaniowych.

Program szkolenia: 

 1. Wstęp: geneza PPWR, konsekwencje zmiany formy aktu prawnego.
 2. Przegląd najważniejszych definicji.
 3. Kogo dotyczy PPWR.
 4. Cele i zadania PPWR.
 5. Przegląd najważniejszych nowych obowiązków zawartych w PPWR.
 6. Nadchodzące problemy dot. PPWR dla branży.
 7. Podsumowanie.

Koszt szkolenia: 300 zł netto (369 zł brutto)

Termin:

 • 27 czerwca, 2024
 • godz. 10:00 – 12:00

„PPWR – kompleksowo o opakowaniach i odpadach opakowaniowych”

Franciszek Nowak

Franciszek Nowak jest prawnikiem w Kancelarii Maruszkin specjalizującym się w doradztwie w zakresie prawa i polityki klimatycznej oraz zrównoważonych finansów. W przeszłości pracował jako asystent prawnika w Fundacji Frank Bold, biorąc udział w licznych postępowaniach środowiskowych. Odbył także staż w Parlamencie Europejskim uczestnicząc w pracach grupy Greens/EFA podczas tworzenia m.in. Wspólnej Polityki Rolnej. Jest także członkiem the Central & Eastern Europe & Central Asia Resource Hub on Business & Human Rights.

dr Radosław Maruszkin

Adwokat i doktor nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski). Prowadzi ekspercką kancelarię w obszarze m.in. prawa ochrony środowiska, prawa klimatycznego i prawa Unii Europejskiej.

Przewodniczący Sekcji Prawa Ochrony Środowiska i Klimatu przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Wykładowca szkolenia aplikantów adwokackich w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, tzw. British Law School, studiował także na Utrecht University w Holandii, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym monografii pt. „Zastosowanie dyrektywy w relacji horyzontalnej”. Wykładał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Uniwersytecie Rzeszowskim. Obecnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną dotyczącą prawa klimatycznego.

Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
 • pspa
 • cpc
 • pipc

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter