Szkolenie

Szkolenie „Nowe rozporządzenie dotyczące wylesiania i jego wpływ na działalność przedsiębiorstw.”

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie!

Jaki jest cel szkolenia? 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowym rozporządzeniem w sprawie wylesiania oraz jego wpływem na działalność gospodarczą. 

Uczestnicy szkolenia w pierwszej kolejności zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami prawnymi związanymi z ochroną środowiska i klimatu, w tym jak prawo unijne i międzynarodowe reguluje kwestie wylesiania. Omówione zostaną cele i zakazy wprowadzone przez rozporządzenie oraz obowiązki nałożone na podmioty gospodarcze, w tym procedury należytej staranności i oceny ryzyka.

Dalsza część szkolenia poświęcona będzie praktycznym aspektom implementacji rozporządzenia w przedsiębiorstwach. Uczestnicy dowiedzą się, jak gromadzić wymagane informacje, przeprowadzać ocenę ryzyka oraz wdrażać środki zmniejszające ryzyko. Przedstawione zostaną również wymagania dotyczące raportowania oraz oświadczeń o należytej staranności.

Kto skorzysta najbardziej? 

Szkolenie skierowane jest do prawników, menedżerów ds. zgodności, pracowników działu ochrony środowiska, właścicieli firm oraz wszystkich zainteresowanych wprowadzeniem nowych regulacji dotyczących wylesiania w swojej działalności. 

Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z najlepszymi praktykami i najnowszymi wymaganiami prawnymi, co pozwoli im na skuteczne zarządzanie ryzykiem związanym z wylesianiem w swoich organizacjach. 

Program szkolenia: 

1. Jak tworzone jest prawo Unii Europejskiej w obszarze ochrony środowiska?

2. Jak z perspektywy spółki stosowane jest rozporządzenie dot. wylesiania (dalej: „Rozporządzenie”)?

3. Jakie są cele Rozporządzenia?

4. Czego zakazuje Rozporządzenie?

5. Jakie obowiązki nakłada na spółkę Rozporządzenie?

6. Jakie są wymogi dot. informacji?

7. Co to jest ocena ryzyka?

8. Co to jest system należytej staranności?

9. Kontrole i kary za naruszenie Rozporządzenia

10.Jak przepisy mogą się zmieniać w przyszłości? 

Termin:

  • 20 czerwca, 2024
  • godz. 10:00

„Nowe rozporządzenie dotyczące wylesiania i jego wpływ na działalność przedsiębiorstw.”

Prelegenci:

Franciszek Nowak

Franciszek Nowak jest prawnikiem w Kancelarii Maruszkin specjalizującym się w doradztwie w zakresie prawa i polityki klimatycznej oraz zrównoważonych finansów. W przeszłości pracował jako asystent prawnika w Fundacji Frank Bold, biorąc udział w licznych postępowaniach środowiskowych. Odbył także staż w Parlamencie Europejskim uczestnicząc w pracach grupy Greens/EFA podczas tworzenia m.in. Wspólnej Polityki Rolnej. Jest także członkiem the Central & Eastern Europe & Central Asia Resource Hub on Business & Human Rights.

dr Radosław Maruszkin

Adwokat i doktor nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski). Prowadzi ekspercką kancelarię w obszarze m.in. prawa ochrony środowiska, prawa klimatycznego i prawa Unii Europejskiej.

Przewodniczący Sekcji Prawa Ochrony Środowiska i Klimatu przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Wykładowca szkolenia aplikantów adwokackich w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, tzw. British Law School, studiował także na Utrecht University w Holandii, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym monografii pt. „Zastosowanie dyrektywy w relacji horyzontalnej”. Wykładał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Uniwersytecie Rzeszowskim. Obecnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną dotyczącą prawa klimatycznego.

Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
  • pspa
  • cpc
  • pipc

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter