Szkolenie

Szkolenie „CSDDD – prawa człowieka w przedsiębiorstwie, implementacja dyrektywy”

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie już 11 czerwca 2024 r.

Unia Europejska rozszerza obowiązki przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez zobowiązanie ich do zapobiegania niekorzystnym skutkom dla praw człowieka i środowiska w odniesieniu do ich działalności. Dotychczas miękkie standardy znane z wytycznych ONZ czy OECD staną się obowiązującym prawem, które będą musiały przestrzegać przedsiębiorstwa działające w ramach UE. W ramach procesu należytej staranności jednostki objęte CSDDD będą zobowiązane do przedsięwzięcia środków minimalizujących ich potencjalne negatywne skutki dla zrównoważonego rozwoju. Będą zobowiązane między innymi do przeprowadzenia procesu due diligence w ramach łańcucha wartości a następnie zapobieganie zidentyfikowanym ryzykom.

Jakie są cele szkolenia?

W ramach szkolenia przedstawimy najważniejsze założenia CSDDD, a następnie zaproponujemy praktyczne drogi do jej implementacji w ramach przedsiębiorstwa.  Będziemy na bieżąco odpowiadać na wątpliwości uczestników.

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do każdego, kto chce poszerzyć swoją wiedzę na temat regulacji unijnych dotyczących praw człowieka w biznesie, a w szczególności do pracowników działów zarządzania ESG w spółkach, działów zakupowych, controllingu, czy właścicieli firm.

Program szkolenia:

 1. Wstęp do koncepcji praw człowieka w biznesie
 2. CSDDD czyli dyrektywa w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju
  1. Podstawowe założenia i cele dyrektywy.
  2. Pojęcie łańcucha wartości.
  3. Proces należytej staranności w przedsiębiorstwie.
  4. Dokumenty potrzebne do implementacji CSDDD.
 3. Związek z innymi regulacjami
  1. Związek pomiędzy CSDDD a Taksonomią.
  2. Związek pomiędzy CSDDD a CSRD.
 4. Koncepcja społecznie odpowiedzialnego biznesu. 
 5. Standardy ONZ i OECD w zakresie praw człowieka w biznesie.
 6. Działania regulacyjne UE.

Termin:

 • 11 czerwca, 2024
 • godz. 10:00

„CSDDD – prawa człowieka w przedsiębiorstwie, implementacja dyrektywy”

Jakub Bednarek, LL. M.

Prawnik w Kancelarii Maruszkin zajmujący się ochroną klimatu i zrównoważonymi finansami, w tym Taksonomią. W przeszłości urzędnik pracujący w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Wydziale Polityki Klimatycznej, m.in. biorący udział w negocjacji pakietu legislacyjnego „Fit for 55” oraz planu „RePowerEU”.  Był również asystentem sędziego Hanana Melcera w Sądzie Najwyższym Izraela. Ukończył prawo na KU Leuven i Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiował na Uniwersytecie w Glasgow.

dr Radosław Maruszkin

Adwokat i doktor nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski). Prowadzi ekspercką kancelarię w obszarze m.in. prawa ochrony środowiska, prawa klimatycznego i prawa Unii Europejskiej.

Przewodniczący Sekcji Prawa Ochrony Środowiska i Klimatu przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Wykładowca szkolenia aplikantów adwokackich w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, tzw. British Law School, studiował także na Utrecht University w Holandii, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym monografii pt. „Zastosowanie dyrektywy w relacji horyzontalnej”. Wykładał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Uniwersytecie Rzeszowskim. Obecnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną dotyczącą prawa klimatycznego.

Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
 • pspa
 • cpc
 • pipc

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter