Artykuł z kategorii:

Szkolenie „CSDDD – prawa człowieka w przedsiębiorstwie, implementacja dyrektywy”

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie już 11 czerwca 2024 r. Unia Europejska rozszerza obowiązki przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez zobowiązanie ich do zapobiegania niekorzystnym skutkom dla praw człowieka i środowiska w odniesieniu do ich działalności. Dotychczas miękkie standardy znane z wytycznych ONZ czy OECD staną się obowiązującym prawem, które będą musiały przestrzegać przedsiębiorstwa działające […]

27 maja 2024

Szkolenie „Nowe rozporządzenie dotyczące wylesiania i jego wpływ na działalność przedsiębiorstw.”

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie! Jaki jest cel szkolenia?  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowym rozporządzeniem w sprawie wylesiania oraz jego wpływem na działalność gospodarczą.  Uczestnicy szkolenia w pierwszej kolejności zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami prawnymi związanymi z ochroną środowiska i klimatu, w tym jak prawo unijne i międzynarodowe reguluje kwestie wylesiania. Omówione zostaną […]

22 maja 2024

Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
  • pspa
  • cpc
  • pipc

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter