Radosław Maruszkin autorem rozdziału o taksonomii w nowej monografii nt. prawa środowiskowego UE

Na stronie Wydawnictwa Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego opublikowana została monografia pt.: „Zmiany klimatu w świetle prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego na tle porównawczym.” której współautorem jest mec. dr Radosław Maruszkin

Monografia została opracowana na podstawie z 20 stycznia 2021 r. pn. „Zmiany klimatu w świetle prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego na tle porównawczym” organizowanej przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB), Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW), Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB) oraz Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (INP PAN) w związku z realizacją przez IOŚ-PIB projektu Klimada 2.0. W ramach monografii znajduje się rozdział autorstwa mec. dr Radosława Maruszkina opisujący rolę oraz zasady działania taksonomii w systemie prawa Unii Europejskiej.

Monografia została wydana wyłącznie w wersji elektronicznej i dostępna jest na stronie maruszkin.pl w zakładce „materiały” jak i pod następującym adresem:

Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
  • pspa
  • cpc
  • pipc

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter