Jesteś tu nowy? Zacznij tutaj

aplikant adwokacki

Tomasz Lasecki

Tomasz Lasecki zajmuje się prowadzeniem skomplikowanych spraw z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa odpadowego i prawa chemicznego. Obsługuje podmioty z sektora odpadowego, przemysłowego, spożywczego i energetycznego. Posiada doświadczenie w zakresie:

  • sporządzeniu opinii prawnych w zakresie skomplikowanych kwestii regulacyjnych,
  • uzyskiwania pozwoleń, np. na wytwarzanie odpadów, wodnoprawnych, zbieranie lub przetwarzanie odpadów, emisje gazów i pyłów do powietrza, zintegrowanych czy tzw. decyzji środowiskowych,
  • reprezentowania podczas kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska, w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych, w tym w sprawach dotyczących kar pieniężnych,
  • doradztwie dotyczącym wymogów produktowych (product stewardship), m.in. w obszarze oznakowania, etykiet i projektowania,
  • bieżącego doradztwa prawnego w codziennych sprawach, np. sprawozdawczości środowiskowej czy obsługi tzw. BDO,
  • doradztwie w zakresie Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisjami (EU ETS).

Wykształcenie

Tomasz Lasecki jest aplikantem adwokackim w Izbie Warszawskiej. Ukończył studia prawnicze na Akademii Leona Koźmińskiego.

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter