Jesteś tu nowy? Zacznij tutaj

adwokat

dr Radosław Maruszkin

Radosław Maruszkin zarządza Kancelarią Maruszkin. Obsługuje podmioty z sektora odpadowego, przemysłowego, spożywczego i energetycznego. Przez wiele lat współpracował z polskim biurem renomowanej międzynarodowej kancelarii prawnej. Posiada doświadczenie w zakresie:

  • sporządzeniu opinii prawnych w zakresie skomplikowanych kwestii regulacyjnych,
  • reprezentowaniu podmiotów gospodarczych w krajowym i unijnym procesie legislacyjnym, w tym wz. z przyjmowaniem rozporządzeń delegowanych na podstawie Taksonomii,
  • uzyskiwania pozwoleń, np. na wytwarzanie odpadów, wodnoprawnych, zbieranie lub przetwarzanie odpadów, emisje gazów i pyłów do powietrza, zintegrowanych czy tzw. decyzji środowiskowych,
  • reprezentowania podczas kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska, w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych, w tym w sprawach dotyczących kar pieniężnych,
  • doradztwie dotyczącym wymogów produktowych (product stewardship), m.in. w obszarze oznakowania, etykiet i projektowania,
  • badań prawnych spółek (due dilligence), w szczególności zakładów przemysłowych, odnawialnych źródeł energii i nieruchomości, czy
  • bieżącego doradztwa prawnego w codziennych sprawach, np. sprawozdawczości środowiskowej czy obsługi tzw. BDO,
  • doradztwie w zakresie Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisjami (EU ETS).

Wykształcenie:

Radosław Maruszkin jest doktorem nauk prawnych specjalizującym się w prawie ochrony środowiska, prawie energetycznym oraz prawie ustrojowym Unii Europejskiej. Obecnie prowadzi zajęcia akademickie na uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie Rzeszowskim. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim oraz odbył roczne stypendium na Utrecht University.

Więcej informacji, nt. usług świadczonych przez kancelarię znajduje się w zakładce „Zakres usług”.

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter