adwokat

dr Radosław Maruszkin

Radosław Maruszkin zarządza Kancelarią Maruszkin. Obsługuje podmioty z sektora odpadowego, przemysłowego, spożywczego i energetycznego. Przez wiele lat współpracował z polskim biurem renomowanej międzynarodowej kancelarii prawnej. Posiada doświadczenie w zakresie:

 • sporządzeniu opinii prawnych w zakresie skomplikowanych kwestii regulacyjnych,
 • reprezentowaniu podmiotów gospodarczych w krajowym i unijnym procesie legislacyjnym, w tym wz. z przyjmowaniem rozporządzeń delegowanych na podstawie Taksonomii,
 • uzyskiwania pozwoleń, np. na wytwarzanie odpadów, wodnoprawnych, zbieranie lub przetwarzanie odpadów, emisje gazów i pyłów do powietrza, zintegrowanych czy tzw. decyzji środowiskowych,
 • reprezentowania podczas kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska, w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych, w tym w sprawach dotyczących kar pieniężnych,
 • doradztwie dotyczącym wymogów produktowych (product stewardship), m.in. w obszarze oznakowania, etykiet i projektowania,
 • badań prawnych spółek (due dilligence), w szczególności zakładów przemysłowych, odnawialnych źródeł energii i nieruchomości, czy
 • bieżącego doradztwa prawnego w codziennych sprawach, np. sprawozdawczości środowiskowej czy obsługi tzw. BDO,
 • doradztwie w zakresie Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisjami (EU ETS).

Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
 • pspa
 • cpc
 • pipc

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter