Jesteś tu nowy? Zacznij tutaj

prawnik

Magda Biernat-Kopczyńska

Magda Biernat- Kopczyńska jest prawniczką łączącą wiedzę prawniczą z wiedzą inżynierską, specjalizującą się w doradztwie obejmującym prawo ochrony środowiska, prawo wodne oraz kwestie związane z rozszerzoną odpowiedzialnością producenta. Doświadczenie zdobywała w międzynarodowej firmie inżynieryjno- konsultingowe, pracując jako konsultant środowiskowy oraz w renomowanych kancelariach prawnych zajmujących się prawem ochrony środowiska. Pracę w kancelarii łączy ze współpracą z organizacją odzysku opakowań, gdzie zajmuje się doradztwem w zakresie opakowań, ekoprojektowaniem, prawidłowym oznakowaniem, doradztwem międzynarodowym oraz monitoringiem legislacyjnym. Posiada doświadczenie w zakresie:

  • sporządzeniu opinii prawnych w zakresie skomplikowanych kwestii regulacyjnych,
  • uzyskiwania pozwoleń, np. na wytwarzanie odpadów, wodnoprawnych, zbieranie lub przetwarzanie odpadów, emisje gazów i pyłów do powietrza, zintegrowanych czy tzw. decyzji środowiskowych,
  • reprezentowania podczas kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska, w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych, w tym w sprawach dotyczących kar pieniężnych,
  • doradztwie dotyczącym wymogów produktowych (product stewardship), m.in. w obszarze oznakowania, etykiet i projektowania,
  • bieżącego doradztwa prawnego w codziennych sprawach, np. sprawozdawczości środowiskowej czy obsługi tzw. BDO,
  • przygotowywania technicznej dokumentacji w procesie wydawania decyzji środowiskowych.

Wykształcenie

Magda Biernat- Kopczyńska obecnie jest doktorantką w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.  Jest absolwentką studiów magisterskich na kierunku inżynieria środowiska na Politechnice Warszawskiej, kulturoznawstwa Europy Środkowo- Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim oraz prawa na Uczelni Łazarskiego. Laureatka konkursów i grantów naukowych.

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter