Jesteś tu nowy? Zacznij tutaj

Kancelaria świadczy eksperckie usługi prawne w poniższych sprawach.

Preferowane obszary prawa

Doradzamy w obszarach prawa, w których mamy kompetencje, takich jak:

 • prawo ochrony środowiska, np. ustawa o odpadach, prawo wodne, ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz prawo chemiczne np. REACH czy CLP,
 • prawo klimatyczne, np. system EU ETS czyli system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, KOBIZE czyli ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji czy Porozumienie paryskie, i
 • prawo Unii Europejskiej, np. swobody rynku wewnętrznego, notyfikacje przepisów technicznych lub zastosowanie prawa UE przed polskimi organami i sądami.

Ze względu na nasze doświadczenie w wąskich obszarach doradzamy również w innych dziedzinach prawa, np. prawie energetycznym.

Preferowane sektory gospodarki

Usługi świadczymy w sektorach gospodarki, których funkcjonowanie, problemy i potrzeby rozumiemy, takich jak:

 • sektor wytwórczy (manufacturing), np. ciężki i żywnościowy,
 • sektor chemiczny,
 • branża odpadowa, od wytwarzania, przez zbieranie do przetworzenia oraz tzw. rozszerzona odpowiedzialność producenta,
 • sektor wodno-kanalizacyjny, zarówno komunalny jak i przemysłowy,
 • energetyka konwencjonalna,
 • odnawialne źródła energii, w szczególności morska i lądowa energetyka wiatrowa oraz farmy fotowoltaiczne,
 • nieruchomości, w tym magazyny i biurowce.

Ze względu na doświadczenie w wąskich specjalizacjach doradzamy również podmiotom z innych sektorów, np. branży hazardu online czy lotnictwu.

Preferowani klienci

W naszej praktyce skupiamy się na doradzaniu klientom, takim jak:

 • przedsiębiorcy, od międzynarodowych korporacji do małych i średnich podmiotów,
 • osoby fizyczne, np. których domy znajdują się obok planowanych autostrad,
 • podmioty publiczne, np. organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska, jednostki samorządu terytorialnego i administracja publiczne, oraz
 • kancelarie prawne, w szczególności obsługujące duże transakcje (zarówno M&A jak i private equity), prowadzące skomplikowane sprawy sądowe (np. wymagające opinii prawnej z zakresu prawa UE) i realizujące projekty infrastrukturalne z ww. sektorów gospodarki.

Ze względu na nasze doświadczenie doradzamy również innym mniej typowym klientom, np. podmiotom publicznym w sporządzaniu projektów aktów prawnych.

Preferowane usługi

Świadczymy usługi prawne, których potrzebują nasi klienci. Konkretne usługi uzgadniane są indywidualnie. Typowe usługi obejmują, np.:

 • uzyskiwanie pozwoleń, zezwoleń i rejestracji,
 • reprezentowanie w sądach, w szczególności przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym i Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
 • reprezentowania podczas kontroli i w postępowaniach administracyjnych, w szczególności prowadzonych przez Inspekcję Ochrony Środowiska,
 • sporządzanie opinii prawnych, np. dotyczących prawa Unii Europejskiej,
 • bieżące doradztwo dotyczące codziennych obowiązków lub jednorazowych zdarzeń
 • wymogi dla produktów, w tym w zakresie oznakowania, etykietowania i projektowania (product stewardship),
 • doradztwo w ramach transakcji, zarówno na etapie audytu prawnego (due dilligence) jak i negocjacji umowy, i
 • tworzenie strategii działania dla podmiotów działających na silnie regulowanych rynkach, np. w związku z polityką klimatyczną Unii Europejskiej.

Świadczymy również inne usługi, np. wspieramy podmioty uczestniczące w procesie tworzenia prawa.

Najważniejsze zasady współpracy

Klientom doradzamy zgodnie z poniższymi zasadami współpracy:

 1. przestrzegamy wszystkich wymogów prawnych oraz Kodeksu Etyki Adwokackiej,
 2. doradzamy jedynie w obszarach naszej specjalizacji,
 3. podpisujemy umowę z klientem określającą nasze obowiązki,
 4. wynagrodzenie ustalamy z klientem przed przystąpieniem do pracy. Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie w zależności od: skomplikowania sprawy, wymaganego nakładu pracy, harmonogramu i typu klienta. W zakresie wynagrodzenia stosujemy zarówno stawkę godzinową, ryczałt, np. za dane zlecenie albo miesięczny, jak i sposoby rozliczeń stosowane przez międzynarodowe kancelarie, np. cap fee czy success fee,
 5. do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i jesteśmy dla niego dostępni, w tym odbieramy telefony w nagłych przypadkach i terminowo odpisujemy na emaile,
 6. preferujemy długoterminowe relacje z klientami,
 7. osobiście wykonujemy obsługę prawną, w tym występujemy w sądach. W przypadku szczególnych zleceń, np. opinii prawnych, po uzgodnieniu z klientem współpracujemy również z innymi adwokatami i pracownikami naukowymi, w tym profesorami,
 8. zgadzamy się na pracowanie w szerszym zespole prawników, np. jako ekspert w danym projekcie,
 9. pracujemy w języku polskim oraz języku angielskim, i
 10. jesteśmy szczerzy, ponieważ celem podejmowanych przez mnie czynności zawodowych jest ochrona interesów klienta.

W przypadku zainteresowania rozpoczęciem współpracy prosimy o kontakt.

Zamknij

Firmowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze dla obecnych i przyszłych Klientów, informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter