Emisja

Przez określenie emisja rozumie się wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi substancje albo energie, takie jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne.

Poprzednia definicja Dokument referencyjny BAT
Następna definicja Graniczne wielkości emisji

Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
  • pspa
  • cpc
  • pipc

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter