Artykuł z kategorii:

Graniczne wielkości emisji

Graniczne wielkości emisji oznaczają najwyższe w określonych w konkluzjach BAT wielkości emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami, uzyskiwane w normalnych warunkach eksploatacji z wykorzystaniem najlepszej dostępnej techniki lub kombinacji najlepszych dostępnych technik.

19 czerwca 2024

Emisja

Przez określenie emisja rozumie się wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi substancje albo energie, takie jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne.

19 czerwca 2024

Dokument referencyjny BAT

Dokument referencyjny BAT jest to dokument, będący wynikiem wymiany informacji zorganizowanej przez Komisję Europejską zgodnie z przepisami dotyczącymi emisji przemysłowych, sporządzony dla określonego rodzaju działalności i opisujący w szczególności stosowane techniki, aktualne wielkości emisji i zużycia, techniki uwzględniane przy okazji ustalania najlepszych dostępnych technik, a także opisujący konkluzje BAT oraz wszelkie nowe techniki.

19 czerwca 2024

Opakowanie

Sama definicja opakowania jest dość szeroka, ale najogólniej mówiąc, za opakowanie uważa się wyrób, również taki który jest bezzwrotny, wykonany z dowolnego materiału, który jest służy do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji produktów, począwszy od surowców na towarach przetworzonych kończąc. Nie zawsze możemy jednoznacznie stwierdzić czy dany produkt jest faktycznie opakowaniem, dlatego trzeba do […]

19 czerwca 2024

GOZ

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) to inaczej gospodarka cyrkularna. To model gospodarki, w której dążymy do racjonalnego wykorzystania zasobów i ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produktów. Celem GOZu jest minimalizacja zużycia surowców oraz powstawania odpadów, a tym samym redukcja emisji, czy poziomów wykorzystania energii. Jest to model idealistyczny, w którym 100% surowców krąży. Przeciwieństwem […]

24 kwietnia 2024

Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
  • pspa
  • cpc
  • pipc

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter