Artykuł z kategorii:

Ekoprojektowanie opakowań

Ekoprojektowanie opakowań to proces uwzględniania aspektów środowiskowych podczas projektowania i rozwoju opakowań. Na tym etapie podejmowane są decyzje o ilości i rodzaju zastosowanego materiału, możliwości ponownego użycia opakowania czy jego recyklingu. Ekoprojektowanie opakowań ma na celu ograniczenie wpływu opakowań na środowisko, poprawę ich ekologiczności oraz promowanie zasady cyrkularności. Czytaj więcej: Kolejny krok na drodze do ekoprojektowania!

17 stycznia 2024

Przejęcie obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych

Przejęcie obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych to proces, w którym organizacja odzysku opakowań przejmuje obowiązki odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych od przedsiębiorców. Przedsiębiorca przekazuje organizacji odzysku informacje o ilościach opakowań wprowadzanych na rynek. Na tej podstawie organizacja odzysku zapewnia realizację obowiązku nawiązując współpracę z recyklerami. Przejęcie obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych jest regulowane przez prawo i ma na celu ochronę […]

17 stycznia 2024

Organizacja Odzysku Opakowań

Organizacja odzysku opakowań to podmiot, który przejmuje obowiązki odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych od producentów, importerów produktów w opakowaniach, oraz firm, które dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia produktu opakowaniach. Dzieje się to na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy organizacją a danym przedsiębiorstwem. Organizacja odzysku opakowań ma na celu kontrolę obiegu takich produktów jak opakowania z drewna, papieru i tektury, […]

17 stycznia 2024

CSR

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) to model biznesowy, który pomaga firmom być społecznie odpowiedzialnymi wobec siebie, swoich interesariuszy i społeczeństwa. CSR obejmuje działania mające na celu zrównoważony rozwój społeczny, ekonomiczny i środowiskowy. Działania te obejmują etyczne i przejrzyste postępowanie, ochronę środowiska, a także uwzględnienie interesów społecznych i pracowniczych. CSR przyczynia się do poprawy wizerunku marki i relacji z inwestorami.

17 stycznia 2024

ESG

ESG to skrót od Environmental, Social, and Governance, co oznacza środowiskowe, społeczne i korporacyjne zarządzanie. Jest to zestaw kryteriów uwzględnianych przez inwestorów przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Kryteria te obejmują sposób, w jaki firma dba o środowisko, zarządza relacjami ze swoimi interesariuszami i jest odpowiedzialna wobec swoich akcjonariuszy. ESG jest często stosowany w kontekście inwestycji społecznie odpowiedzialnych. W ciągu ostatnich lat, znaczenie […]

17 stycznia 2024

Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
  • cpc
  • pipc
  • pspa

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter