Jesteś tu nowy? Zacznij tutaj

Ochrona klimatu

artykuły z tej kategorii dotyczą ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, np. dwutlenku węgla. Poruszane tematy będą dotyczyły, m.in. EU ETS czyli systemu handlu uprawnieniami do emisji, Porozumienia paryskiego i śladu węglowego.

Prace legislacyjne nad projektem kaucyjnym

Prace nad projektem kaucyjnym toczą się od września 2022 r. Projekt ten przeszedł przez kolejne etapy procesu legislacyjnego, jak: uzgodnienia, konsultacje publiczne, opiniowanie, komitet ds. Europejskich, komisję prawniczą i ostatnio Radę Ministrów. Prace legislacyjne nadal trwają i nie wiadomo czy i kiedy będą zakończone. Zależy to od wielu czynników, np. woli politycznej rządzącej koalicji. Z […]


Znamy już wysokość kaucji za opakowania – nowy projekt ustawy kaucyjnej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach (UC98), potocznie zwany projektem o systemie kaucyjnym, został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji w dniu 12 kwietnia. Jest to kolejna wersja tego projektu. Jednakże tym razem, Ministerstw Klimatu i Środowiska opublikowało rozporządzenie, w którym wskazuje już konkretną wartość kaucji […]


Kiedy wejdą w życie nowe obowiązki z zakresu Taksonomii? 

Komisja Europejska opublikowała w pierwszym tygodniu kwietnia projekt aktu delegowanego określającego techniczne kryteria kwalifikacji dla czterech celów środowiskowych (zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich, przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola oraz ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów) oraz wprowadzających zmiany do istniejących aktów delegowanych, tj. technicznych kryteriów kwalifikacji […]


Trwają konsultacje publiczne dotyczące Taksonomii i gospodarki o obiegu zamkniętym

Komisja Europejska zaproponowała jakie rodzaje działalności związane z GOZ mają być uznane za ekologiczne. Do 3 maja 2023 r. zainteresowane podmioty mogą wziąć udział w konsultacjach społecznych. Taksonomia to nowe prawo UE określające, jakie inwestycje są przyjazne środowisku (więcej pisaliśmy o tym tutaj: link oraz tutaj: link.) Dana działalność gospodarcza jest zgodna z Taksonomią, jeżeli […]


Wyrok TS w sprawie Mercedesa i prawo nabywcy do uzyskania odszkodowania od producenta samochodu

Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że nabywcy samochodu przysługuje odszkodowanie od producenta samochodu, jeżeli pojazd nie spełnia wymogów ochrony środowiska. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej („Trybunał”) ma różne kompetencje, w tym do dokonania wiążącej dla polskich sądów wykładni przepisów prawa Unii Europejskiej w ramach tzw. procedury prejudycjalnej. Ostatnio Trybunał wydał wyrok C-100/21 w sprawie Mercedes (tutaj link do […]


Regulacja CCS/CCU w prawie UE

Europejskie Prawo Klimatyczne zakłada, iż Unia osiągnie do 2050 r. neutralność klimatyczną, czyli jakiekolwiek emisje gazów cieplarnianych będą równoważone ich pochłanianiem. Już obecnie wiemy, iż niemożliwe będzie wyeliminowanie wszystkich emisji gazów cieplarnianych, w związku z czym w dojściu do neutralności klimatycznej istotną rolę odegrają między innymi technologie CCS (tj. wychwytywania i składowanie dwutlenku węgla, ang. […]


Polska ustawa wdrażająca dyrektywę SUP

Dnia 10 marca 2023 r. ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (dalej: „ustawa z dnia 9 marca 2023 r.”) została przekazana do prac w Senacie. W związku z wejściem w życie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i […]


Kontrola WIOŚ w zakładzie przemysłowym

Inspekcja Ochrony Środowiska- co to za organ? Inspekcja Ochrony Środowiska jest organem powołanym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania i oceny stanu środowiska. Organami Inspekcji są Główny Inspektor Ochrony Środowiska i wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska. Główny Inspektor kieruje działalnością Inspekcji, m.in. ustala ogólne kierunki jej działania, może wydawać WIOŚ polecenia dotyczące podjęcia […]


Dodatkowe wsparcie dla polskiego ciepłownictwa systemowego w ramach trwającej reformy EU ETS

W ramach implementacji pakietu legislacyjnego „Fit for 55” trwa reforma unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), której celem jest do 2030 roku redukcja emisji w systemie o 62%. W Polsce sektorem, który wyjątkowo odczuwa efekty rosnących cen emisji jest sektor ciepłownictwa systemowego, który odpowiada za dostarczenie ciepła do 40% gospodarstw domowych. Jednocześnie polskie […]


Projektowana nowa definicja baterii

W dniu 8 grudnia 2022 r. instytucje unijne w tamach tzw. trilogów (nieformalnych negocjacji pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą z udziałem Komisji) osiągnęły wstępne porozumienie polityczne co do brzmienia rozporządzenia UE w tej sprawie. Zaznaczamy, że jest to porozumienie wstępne, ponieważ teraz akt musi zostać jeszcze formalnie przyjęty przez obie instytucje. Jako jeden z efektów […]


Zamknij

Firmowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze dla obecnych i przyszłych Klientów, informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter