Jesteś tu nowy? Zacznij tutaj

Ochrona klimatu

artykuły z tej kategorii dotyczą ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, np. dwutlenku węgla. Poruszane tematy będą dotyczyły, m.in. EU ETS czyli systemu handlu uprawnieniami do emisji, Porozumienia paryskiego i śladu węglowego.

Przewidywany kształt CBAM’u po zakończeniu trilogue 12 grudnia

Autor:    /    Ochrona klimatu

W nocy z 12 na 13 grudnia instytucję unijne w ramach trilogue, czyli negocjacji pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą z udziałem Komisji Europejskiej, porozumiały się co do kształtu CBMA’u, czyli przyszłego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2, często błędnie nazywanym cłem lub podatkiem od CO2. Wydaje […]


Jesteśmy pierwszą w Polsce neutralną klimatycznie kancelarią prawną!

Autor:    /    Ochrona klimatu

Jako prawnicy z Kancelarii Maruszkin poważnie traktujemy swoje zobowiązania wobec środowiska naturalnego i chcemy na co dzień działać zgodnie z naszymi wartościami. Jednocześnie naszym celem jest aby nasi klienci i partnerzy wiedzieli, że poprzez podjęcie współpracy z nami nie zwiększaj oni swojego śladu węglowego. W związku z tym postanowiliśmy osiągnąć neutralność klimatyczną już w 2022 r. […]


Liczenie śladu środowiskowego zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej

Autor:    /    Ochrona klimatu

Komisja Europejska wydała w zeszłym roku zalecenia Komisji (UE) 2021/2279 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie stosowania metod oznaczania śladu środowiskowego do pomiaru efektywności środowiskowej w cyklu życia produktów i organizacji oraz informowania o niej, które określają zharmonizowaną metodę pozwalającą skwantyfikować i porównać wpływ na środowisko danego produktu lub organizacji. Komisja Europejska poprzez skierowanie tych zaleceń do państw członkowskich oraz […]


Na ile Unia Europejska realizuje sprawiedliwą transformację klimatyczną w kontekście zewnętrznym? Dyskusja prawników z Kancelarii Maruszkin na łamach EJIL: Talk.

Autor:    /    Ochrona klimatu

Na blogu European Journal of International Law ukazał się wpis Jakuba Bednarka, w którym analizuje on zgodność unijnego mechanizmu dostosowania dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2, tzw. CBAM, który stanowi cześć pakietu legislacyjnego „Fit for 55” i obecnie negocjowany jest w ramach trialogue’ów, z zasadą wspólnej, lecz zróżnicowanej odpowiedzialności oraz z prawem do […]


Zbliża się publikacja przez Komisję Europejską propozycji rozporządzenia dot. unijnych jednostek offsetowych.

Autor:    /    Ochrona klimatu

30 listopada br. Komisja Europejska powinna opublikować rozporządzenie ws. certyfikacji usuwania dwutlenku węgla. Celem jest zwiększenie skali zrównoważonego usuwania dwutlenku węgla i zachęcenie do stosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie wychwytywania, recyklingu i składowania CO2 w sektorach rolnictwa, leśnictwa i przemysłu. Prawnicy z Kancelarii Maruszkin zapoznali się z pierwszą nieoficjalną wersją propozycji. Zakres Rozporządzenie będzie określać […]


Kancelaria Maruszkin zaczyna swoją drogę w kierunku neutralności klimatycznej

Autor:    /    Ochrona klimatu

Na co dzień prawnicy z Kancelarii Maruszkin doradzają klientom w zakresie realizacji licznych obowiązków związanych z ochroną klimatu, wspomagając ich w procesie zielonej transformacji. Od kliku tygodni, jednak pracujemy nad zmniejszeniem negatywnego odziaływania na klimat naszej własnej organizacji. Wyliczenie śladu węglowego Nasze działania rozpoczęliśmy od wyliczenia śladu węglowego kancelarii. Zgodnie z szacunkami nasza organizacja odpowiada […]


Jakie są obowiązki dotyczące unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów?

Autor:    /    Ochrona klimatu

Obowiązek unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów Co roku, tony baterii przemysłowych i przenośnych wprowadzana się do obrotu na rynku UE.Do produkcji baterii i akumulatorów wykorzystuje się wiele metali, np. rtęć, ołów, kadmu, nikiel, miedź, cynk, mangan czy lit. Unieszkodliwianie odpadów pochodzących z tych produktów istotnie zanieczyszcza atmosferę (spalanie), glebę oraz wodę (podziemne składowiska odpadów). Zastosowanie […]


Kiedy reklama banku może być uznana za greenwashing ?

Brytyjski  Advertising Standards Authority (ASA), organ samoregulacyjny działający na podobnych zasadach co polska Rada Reklamy, uznał, iż kampania reklamowa HSBC podczas, której w trakcie trwania COP’u 26 prezentowano przywiązanie banku do ochrony klimatu, wprowadzała w błąd jej odbiorców. W październiku 2021 r. HSBC prezentowała na ulicach Londynu i Bristolu dwa rodzaje plakatów wskazujących na przywiązanie […]


Jak UE zamierza wesprzeć finansowo uniezależnianie się od rosyjskich nośników energii?

Autor:    /    Ochrona klimatu

W odpowiedzi na skompilowaną sytuację geopolityczną, w tym szantaż energetyczny Rosji, Komisja Europejska przedstawiła plan „REPowerEU”. Celem strategii jest budowa europejskiej niezależności energetycznej, przede wszystkim poprzez uniezależnienie się od dostaw rosyjskich surowców. REPowerEU, opracowany przy pomocy Międzynarodowej Agencji Energetycznej, zakłada: i)oszczędzania energii,  ii) rozwój OZE  i  iii) dywersyfikacja dostaw energii. Część z kosztów wdrożenia planu […]


Prawnicy kancelarii Maruszkin prowadzili szkolenia w ramach warsztatów „Aspekty regulacyjne i techniczne w zakresie ochrony środowiska”

Autor:    /    Ochrona klimatu

W dniach 28-29 września Tomasz Lasecki i Jakub Bednarek z kancelarii Maruszkin prowadzili szkolenia w ramach warsztatów „Aspekty regulacyjne i techniczne w zakresie ochrony środowiska” organizowanych przez MMC Polska. Tomasz Lasecki omawiał zmiany w dyrektywie w sprawie emisji przemysłowych (IED), które zaproponowała KE w kwietniu 2022 r. Podczas szkolenia omówiono jaki wpływ będzie miała wspominania […]


Zamknij

Firmowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze dla obecnych i przyszłych Klientów, informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

facebook linkedin twitter mail