Jesteś tu nowy? Zacznij tutaj

Artykuły napisane przez:

Radosław Maruszkin

Kancelaria Maruszkin prezentuje system ETS przed Senacką Komisją Nadzwyczajną do spraw Klimatu

Autor:    /    Ochrona klimatu

21 czerwca Radosław Maruszkin był prelegentem podczas konferencji zorganizowanej przez Senacką Komisję Nadzwyczajną do spraw Klimatu pt. Gospodarka odpadami komunalnymi jako narzędzie do walki ze zmianą klimatu. W ramach swojego wystąpienia, Kancelaria zaprezentowała wpływ systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na gospodarkę odpadami komunalnymi. Prezentacja z wystąpienia jest dostępna pod linkiem oraz w zakładce […]


W jaki sposób Unia Europejska próbuje ograniczać zanieczyszczenie dźwiękowe czyli tzw. hałas?

Prawo Unii Europejskiej rozpoznaje problem dla środowiska oraz społeczeństwa jakim jest zanieczyszczenie dźwiękiem. Dyrektywa 2002/49/WE z dnia 25 czerwca 2002 r. stara się stworzyć podstawę dla jednolitego uregulowania na terenie UE tego zagadnienia poprzez ustanowienie norm mierzenia hałasu.


W jaki sposób chroni się ekosystem przed gatunkami inwazyjnymi?

Zagadnienie ochrony ekosystemu przed gatunkami inwazyjnymi zostało uregulowane przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych. Ustanawia ona zasady zapobiegania niepożądanemu oddziaływaniu inwazyjnych gatunków obcych na różnorodność biologiczną, jak i łagodzenie i ograniczanie tego oddziaływania.


Zamknij

Firmowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze dla obecnych i przyszłych Klientów, informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

facebook linkedin twitter mail