Artykuły napisane przez:

Radosław Maruszkin

Kancelaria Maruszkin prezentuje system ETS przed Senacką Komisją Nadzwyczajną do spraw Klimatu

21 czerwca Radosław Maruszkin był prelegentem podczas konferencji zorganizowanej przez Senacką Komisję Nadzwyczajną do spraw Klimatu pt. Gospodarka odpadami komunalnymi jako narzędzie do walki ze zmianą klimatu. W ramach swojego wystąpienia, Kancelaria zaprezentowała wpływ systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na gospodarkę odpadami komunalnymi. Prezentacja z wystąpienia jest dostępna pod linkiem oraz w zakładce […]

7 lipca 2022

W jaki sposób chroni się ekosystem przed gatunkami inwazyjnymi?

Zagadnienie ochrony ekosystemu przed gatunkami inwazyjnymi zostało uregulowane przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych. Ustanawia ona zasady zapobiegania niepożądanemu oddziaływaniu inwazyjnych gatunków obcych na różnorodność biologiczną, jak i łagodzenie i ograniczanie tego oddziaływania.

27 kwietnia 2022

Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
  • cpc
  • pipc
  • pspa

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter