Jesteś tu nowy? Zacznij tutaj

Artykuły napisane przez:

Radosław Maruszkin

Przewidywany kształt CBAM’u po zakończeniu trilogue 12 grudnia

Autor:    /    Ochrona klimatu

W nocy z 12 na 13 grudnia instytucję unijne w ramach trilogue, czyli negocjacji pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą z udziałem Komisji Europejskiej, porozumiały się co do kształtu CBMA’u, czyli przyszłego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2, często błędnie nazywanym cłem lub podatkiem od CO2. Wydaje […]


Jesteśmy pierwszą w Polsce neutralną klimatycznie kancelarią prawną!

Autor:    /    Ochrona klimatu

Jako prawnicy z Kancelarii Maruszkin poważnie traktujemy swoje zobowiązania wobec środowiska naturalnego i chcemy na co dzień działać zgodnie z naszymi wartościami. Jednocześnie naszym celem jest aby nasi klienci i partnerzy wiedzieli, że poprzez podjęcie współpracy z nami nie zwiększaj oni swojego śladu węglowego. W związku z tym postanowiliśmy osiągnąć neutralność klimatyczną już w 2022 r. […]


Liczenie śladu środowiskowego zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej

Autor:    /    Ochrona klimatu

Komisja Europejska wydała w zeszłym roku zalecenia Komisji (UE) 2021/2279 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie stosowania metod oznaczania śladu środowiskowego do pomiaru efektywności środowiskowej w cyklu życia produktów i organizacji oraz informowania o niej, które określają zharmonizowaną metodę pozwalającą skwantyfikować i porównać wpływ na środowisko danego produktu lub organizacji. Komisja Europejska poprzez skierowanie tych zaleceń do państw członkowskich oraz […]


Na ile Unia Europejska realizuje sprawiedliwą transformację klimatyczną w kontekście zewnętrznym? Dyskusja prawników z Kancelarii Maruszkin na łamach EJIL: Talk.

Autor:    /    Ochrona klimatu

Na blogu European Journal of International Law ukazał się wpis Jakuba Bednarka, w którym analizuje on zgodność unijnego mechanizmu dostosowania dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2, tzw. CBAM, który stanowi cześć pakietu legislacyjnego „Fit for 55” i obecnie negocjowany jest w ramach trialogue’ów, z zasadą wspólnej, lecz zróżnicowanej odpowiedzialności oraz z prawem do […]


Co to jest Taksonomia?

Autor:    /    Ochrona klimatu

Taksonomią potocznie nazywamy rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje oraz towarzyszące jemu akty delegowane. Czego dotyczy to rozporządzenie oraz jakie instrumenty przewiduje? 1. Jaki jest cel Taksonomii? Taksonomią potocznie nazywamy rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca […]


Zamknij

Firmowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze dla obecnych i przyszłych Klientów, informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter