Artykuły napisane przez:

Radosław Maruszkin

GOZ w Taksonomii – Webinar organizowany przez Cyrkl

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z webinarem dotyczącym Taksonomii w odniesieniu do gospodarki w obiegu zamkniętym. Odpowiadaliśmy na pytania: czym jest Taksonomia i jakich inwestycji będzie dotyczyć nowe prawo unijne i gdzie w tym jest GOZ. Webinar poprowadził Jakub Bednarek dla Cyrkl: Disruptors in the World of Waste Management. Masz pytania? Skontaktuj się z nami: […]

13 lipca 2023

Greenwashing pod lupą Komisji Europejskiej

Jak Komisja Europejska zamierza walczyć z pseudoekologicznym marketingiem? Jakie tym samym założenia przewiduje projekt dyrektywy w sprawie uzasadniania oświadczeń środowiskowych? Istotną barierą dla zielonej transformacji jest pseudoekologiczny marketing. Mimo tego, że konsumenci poprzez swoje codzienne wybory chętnie wnosiliby wkład w bardziej zieloną gospodarkę, utrudnia to im jednak brak zaufania do ekologicznych działań przedsiębiorców i produktów. […]

5 lipca 2023

Taksonomia i gospodarka obiegu zamkniętego – jak to się wiąże?

Pojęcie Taksonomii coraz częściej pojawia się w przestrzeni publicznej, ale jeszcze nie wszyscy do końca rozumieją, o co tak naprawdę chodzi. Taksonomia (czyli rozporządzenie UE 2020/852) tworzy zasady, na podstawie których można określić, czy dana działalność gospodarcza jest zrównoważona środowiskowo. W tym roku Komisja Europejska planuje uszczegółowić Taksonomię poprzez przedstawienie kryteriów pozwalających określić, że dana […]

14 czerwca 2023

Kiedy wejdą w życie nowe obowiązki z zakresu Taksonomii? 

Komisja Europejska opublikowała w pierwszym tygodniu kwietnia projekt aktu delegowanego określającego techniczne kryteria kwalifikacji dla czterech celów środowiskowych (zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich, przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola oraz ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów) oraz wprowadzających zmiany do istniejących aktów delegowanych, tj. technicznych kryteriów kwalifikacji […]

18 kwietnia 2023

Regulacja CCS/CCU w prawie UE

Europejskie Prawo Klimatyczne zakłada, iż Unia osiągnie do 2050 r. neutralność klimatyczną, czyli jakiekolwiek emisje gazów cieplarnianych będą równoważone ich pochłanianiem. Już obecnie wiemy, iż niemożliwe będzie wyeliminowanie wszystkich emisji gazów cieplarnianych, w związku z czym w dojściu do neutralności klimatycznej istotną rolę odegrają między innymi technologie CCS (tj. wychwytywania i składowanie dwutlenku węgla, ang. […]

28 marca 2023

Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
  • pspa
  • cpc
  • pipc

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter