Jesteś tu nowy? Zacznij tutaj

Aktualności

Komisja Europejska opublikowała raport dotyczący funkcjonowania europejskiego systemu handlu uprawnieniami (EU ETS).

Autor:    /    Ochrona klimatu

W grudniu zeszłego roku Komisja Europejska opublikowała cykliczny raport dotyczący funkcjonowania unijnego rynku emisji (EU ETS) w 2021 r. oraz pierwszej połowie 2022 r. Od 2005 r. EU ETS przyczynił się do spadku emisji w sektorze energetycznym oraz ciężkiego przemysłu o 34.6% względem historycznych poziomów. Jednocześnie obecnie na ukończeniu są prace legislacyjne zmierzające do dostosowania […]


Jak kształtują się przepisy dot. ochrony powierzchni ziemi?

Autor:    /    Ochrona środowiska

Przez długi czas w Polsce przemysł prowadził intensywną działalność, skutkiem czego stan gleb w kraju był niezadowalający. Jednak ostatnie dekady wprowadziły zmiany prowadzące do redukcji a przede wszystkim do niedopuszczenia do zanieczyszczenia gleb. Glebę można zanieczyścić na wiele sposobów. Zanieczyszczona gleba to nierzadko poboczny efekt skażenia powietrza czy wody. Występują też bezpośrednie źródła skażenia gleby, […]


Zmiana systemu EU ETS wz. z pakietem legislacyjnym „Fit for 55” – wynik porozumienia pomiędzy Radą a Parlamentem Europejskim w grudniu 2022 r.

Autor:    /    Ochrona klimatu

Podsumowanie zarządcze Zmiany w zakresie systemu ETS i powiązanych instrumentach klimatycznych przewidują: Dyrektywa 2003/87 określająca jak działa ETS będzie zmieniana w celu dostosowania jej do unijnego celu redukcji gazów cieplarnianych we wspólnocie o 55% do 2030 r. Najważniejsze zmiany przewidywane przez nowelizację, uwzględniające nieformalnie uzgodnione przez Parlament Europejski i Radę UE (państwa członkowskie), są następujące: […]


Kancelaria Maruszkin dołącza do Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

Autor:    /    Zrównoważony rozwój

Kancelaria Maruszkin dołączyła do Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego (https://pipc.org.pl/). Izba reprezentuje branżę chemiczną wobec organów administracji publicznej, krajowej i zagranicznej oraz organizacji międzynarodowych. Wraz z pozostałymi członkami PIPC chcemy wspólnie działać na rzecz kształtowania polskiego oraz unijnego środowiska regulacyjnego, które będzie sprzyjać dynamicznemu rozwojowi sektora chemicznego. Planujemy między innymi włączenie się naszych ekspertów w prace […]


Przewidywany kształt CBAM’u po zakończeniu trilogue 12 grudnia

Autor:    /    Ochrona klimatu

W nocy z 12 na 13 grudnia instytucję unijne w ramach trilogue, czyli negocjacji pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą z udziałem Komisji Europejskiej, porozumiały się co do kształtu CBMA’u, czyli przyszłego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2, często błędnie nazywanym cłem lub podatkiem od CO2. Wydaje […]


Projekt nowego prawa UE dotyczącego opakowań i odpadów opakowaniowych

Autor:    /    Zrównoważony rozwój

30 listopada 2022 r. Unia Europejska opublikowała długo oczekiwaną propozycję rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (link do materiałów na Maruszkin.pl) Ogólnym celem rozporządzenia jest ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko opakowań i odpadów z nich powstających.   Projekt rozporządzenia wprowadza istotne zmiany do obecnego prawa polegające na: 1. ograniczenie wytwarzanie […]


Jesteśmy pierwszą w Polsce neutralną klimatycznie kancelarią prawną!

Autor:    /    Ochrona klimatu

Jako prawnicy z Kancelarii Maruszkin poważnie traktujemy swoje zobowiązania wobec środowiska naturalnego i chcemy na co dzień działać zgodnie z naszymi wartościami. Jednocześnie naszym celem jest aby nasi klienci i partnerzy wiedzieli, że poprzez podjęcie współpracy z nami nie zwiększaj oni swojego śladu węglowego. W związku z tym postanowiliśmy osiągnąć neutralność klimatyczną już w 2022 r. […]


Liczenie śladu środowiskowego zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej

Autor:    /    Ochrona klimatu

Komisja Europejska wydała w zeszłym roku zalecenia Komisji (UE) 2021/2279 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie stosowania metod oznaczania śladu środowiskowego do pomiaru efektywności środowiskowej w cyklu życia produktów i organizacji oraz informowania o niej, które określają zharmonizowaną metodę pozwalającą skwantyfikować i porównać wpływ na środowisko danego produktu lub organizacji. Komisja Europejska poprzez skierowanie tych zaleceń do państw członkowskich oraz […]


Na ile Unia Europejska realizuje sprawiedliwą transformację klimatyczną w kontekście zewnętrznym? Dyskusja prawników z Kancelarii Maruszkin na łamach EJIL: Talk.

Autor:    /    Ochrona klimatu

Na blogu European Journal of International Law ukazał się wpis Jakuba Bednarka, w którym analizuje on zgodność unijnego mechanizmu dostosowania dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2, tzw. CBAM, który stanowi cześć pakietu legislacyjnego „Fit for 55” i obecnie negocjowany jest w ramach trialogue’ów, z zasadą wspólnej, lecz zróżnicowanej odpowiedzialności oraz z prawem do […]


Zamknij

Firmowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze dla obecnych i przyszłych Klientów, informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

facebook linkedin twitter mail